EU
Skip to content

OPIEKUJESZ SIĘ
OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ?

Potrzebujesz wsparcia?

Doradcy opieki
Pielęgniarki
Fizjoterapeuty
Psychologa

Projekt


O projekcie

Projekt Centrum PLUS - Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych na terenie pow. myślenickiego” realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania  9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do  30.11.2022.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu zwiększającego dostępność wsparcia dla opiekunów nieformalnych/ faktycznych i os.niesamodzielnych (82 kobiet i 18 mężczyzn), poprzez uruchomienie interdyscyplinarnego Centrum Wsparcia Opiekunów, zapewniającego zorganizowanie zindywidualizowanej pomocy poprawiającej kompetencje opiekuńcze oraz jakość opieki domowej na terenie pow. myślenickiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Centrum PLUS - Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych na terenie pow. myślenickiego” skierowany jest do opiekunów nieformalnych i osób niesamodzielnych, w tym w szczególności: osób zagrożonych  ubóstwem, doświadczających  wykluczenia/ wielokrotnego wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnościami, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,  zamieszkujące powiat myślenicki, w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

W ramach projektu premiowane są kobiety dla których przewidziano co najmniej 55% miejsc.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Co oferujemy?

 1. Wsparcie w ramach centrum wraz z mobilną usługą w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.
 2. Indywidualny plan pomocy uwzględniający wsparcie w zależności od sytuacji osobistej Uczestnika Projektu.
 3. Pomoc doświadczonego Menadżera opieki.
 4. Profesjonalne wsparcie w zakresie korzystania z komputera i poruszania się po sieci.
 5. Doradztwo i szkolenie pomocne przy opiece nad osobami niesamodzielnymi,  w tym: pielęgniarskie, psychologiczne i fizjoterapeutyczne.
 6. Możliwość wypożyczenia wysokiej klasy sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pielęgnacyjnego.
 7. Opiekę wytchnieniową.

Efekty projektu

 1. Wzrost wiedzy z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 2. Poprawa kompetencji opiekuńczych oraz jakość opieki domowej wśród opiekunów nieformalnych,
 3. Wsparcie profesjonalistów (managera opieki, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, specjalisty z zakresu IT), którzy w przystępny sposób pomogą Ci w opiece nad Twoimi bliskimi.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

12 3333 216 691 444 994 Infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Polityka prywatności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

w celu omówienia spotkania lub pytań dotyczących projektu

Wiadomość została wysłana poprawnie.

Dziękujemy za wiadomość, odezwiemy się do Panstwa najszybciej jak to możliwe.

Ups! Coś poszło nie tak :(

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza według poniższych komentarzy:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Cmedica z siedzibą w Wiśniowej w celu realizacji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Adres do korespodencji
  Władysława Kus,
  32 - 412 Wiśniowa 449

  Adres do E-mail
  centrum@cmedica.pl