EU
Skip to content

OPIEKUJESZ SIĘ
OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ?

Potrzebujesz wsparcia?

Doradcy opieki
Pielęgniarki
Fizjoterapeuty
Psychologa

Baza Wiedzy


Świadczenia opieki domowej

Świadczenia udzielane w domu pacjenta

Zarówno lekarz POZ, jak i specjalista, może skierować Cię do:

Pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Udzielana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny- skalę Barthel, wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.

 Udzielana jest pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Realizowana jest we współpracy z lekarzem i pielęgniarką POZ, do których pacjent złożył deklarację.

Wskazania objęcia opieką

Pacjenci mający problemy zdrowotne, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej

Warunki objęcia opieką

 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej wentylowanych mechaniczne
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej

Zakres usług

 • Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę-wizyty ,nie mniej niż 4 w tygodniu, w uzgodnionych terminach. Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy- w medycznie uzasadnionych przypadkach
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania
 • edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny
 • pomoc pacjentowi w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • pomoc pacjentowi w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w domu

Adresy i numery telefonów w zakładce – Placówki Zdrowia

Hospicjum domowego

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę, jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

 • świadczenia są bezpłatne,
 • porady lekarskie są udzielane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
 • pozostały personel (psycholog, fizjoterapeuta) udziela porad indywidualnie, na zlecenie lekarza.

 Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 •  przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 •  wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania jednostki chorobowej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

Adresy i numery telefonów w zakładce – Placówki Zdrowia

Rehabilitacja domowa

 • Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.
 • Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
 • Świadczeniodawca realizujący umowę w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej ma możliwość realizacji i rozliczenia świadczeń wykonanych w warunkach domowych.
 • Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Adresy i numery telefonów w zakładce – Placówki Zdrowia

Stacja Opieki Caritas

Opis placówki:

Stacja Opieki służy ludziom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym miasta i gminy Myślenice świadcząc bezpłatną opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną zarówno na miejscu w stacji jak i w środowisku (w domach podopiecznych i pacjentów).

Świadczenie bezpłatnych usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych umożliwia chorym i ich rodzinom funkcjonowanie w sytuacji choroby w miejscu zamieszkania, a osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia. Usługi te zwiększą dostęp do pielęgniarskiej opieki długoterminowej i usprawnią pomoc w zakresie rehabilitacji stacjonarnej i domowej. Zadanie to jest realizowane nieodpłatnie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Myślenice w systemie ambulatoryjnym (w Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Myślenicach) oraz pomocy i opieki domowej (w miejscu zamieszkania) dla osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, niepełnosprawnych i ich rodzin głównie poprzez:

 • domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz świadczenie usług pielęgniarskich według potrzeby osobom starszym i samotnym,
 • ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych obejmującą zabiegi w zakresie fizjoterapii,
 • działalność profilaktyczno-edukacyjną: nauka pacjenta i jego rodziny w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ćwiczeń w warunkach domowych oraz skorzystania ze świadczeń wspierających w sytuacji choroby.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Myślenice.

Adres placówki: Średniawskiego 35, 32-400 Myślenice

Telefon: 12 2721015, Fax: 12 2721015

12 3333 216 691 444 994 Infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Polityka prywatności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

w celu omówienia spotkania lub pytań dotyczących projektu

Wiadomość została wysłana poprawnie.

Dziękujemy za wiadomość, odezwiemy się do Panstwa najszybciej jak to możliwe.

Ups! Coś poszło nie tak :(

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza według poniższych komentarzy:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Cmedica z siedzibą w Wiśniowej w celu realizacji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Adres do korespodencji
  Władysława Kus,
  32 - 412 Wiśniowa 449

  Adres do E-mail
  centrum@cmedica.pl